Tag: terapeutski pravci

  • EMDR terapija – šta je i kada može pomoći

    EMDR terapija – šta je i kada može pomoći

    Naš mozak ima moć da se na prirodan način oporavi od traumatičnih sećanja i događaja. Ovaj proces podrazumeva komunikaciju između amigdala koje igraju ulogu u obrađivanju pamćenja, hipokampusa koji učestvuje u učenju, kao i prefrontalnog korteksa koji analizira i kontroliše ponašanje i emocije.  Dok se u većini slučajeva traumatična iskustva spontano razreše, ponekad je za…

  • Terapeutski pravci i tipovi terapije

    Terapeutski pravci i tipovi terapije

    Psihoterapija kao opšti termin se odnosi na skup svih terapeutskih pravaca i vidova terapije koji su kreirani da unaprede mentalno zdravlje ljudi i pruže im veštine potrebne da rade na razvoju sopstvene ličnosti.  Pristup, terapijske metode i trajanje terapije su individualni i zavise od konkretnih poteškoća sa kojima se suočavate, a posao terapeuta je da…